Serija 7 kratkih dokumentarnih filmov o sedmih zakramentih Cerkve.

Serija vključuje:

  1. Zakrament krsta

  2. Zakrament birme

  3. Zakrament evharistije

  4. Zakrament pokore in sprave

  5. Zakrament bolniškega maziljenja

  6. Zakrament svetega reda

  7. Zakrament svetega zakona

Nekaj fotografij iz filmov:

DVD z vsemi zakramenti je na voljo pri zavodu Pridi.com, zavod za pastoralno dejavnost.