Serija 7 kratkih dokumentarnih filmov o sedmih zakramentih Cerkve.

Serija vključuje:

  1. Zakrament krsta
  2. Zakrament birme
  3. Zakrament evharistije
  4. Zakrament pokore in sprave
  5. Zakrament bolniškega maziljenja
  6. Zakrament svetega reda
  7. Zakrament svetega zakona

Nekaj fotografij iz filmov:

DVD z vsemi zakramenti bo kmalu na voljo pri zavodu Pridi.com, zavod za pastoralno dejavnost.