Slovenija ima srce

Padli in pobiti na obeh strani so bili ljudje - sinovi, hčere, bratje, možje, strici, tete, očetje, mame ... Očeta Pavle in Mici sta bila domobranca, Minkin ata borec Gradnikove brigade. Njihove zgodbe so se prepletle, ko so se srečale pod isto streho - v redovni skupnosti. Kaj se je zgodilo z bolečino izgube očetov in s političnimi nasprotji?

Those killed on both sides were people - sons, daughters, brothers, husbands, uncles, aunts, fathers, mothers ... The fathers of Pavla and Mici were members of the Home Guard, Minka’s father a fighter of Gradnik brigade. Their stories intertwined when they met under the same roof - the religious community. What became of the pain at the loss of their fathers and of the political conflicts?

Pričevalke: s. Lavrencija (Pavla) Kržišnik, s. Marijana (Mici) Fojkar, s. Jakobina (Minka) Arh
Igralci: Luka Šinigoj, Miha Šinigoj, Žiga Lovšin, Nataša Qualizza, Vida Jocif, Jaka Kožuh
Režija: David Sipoš
Scenarij: Rok Andres
Posnetki iz zraka: Janez Kotar
Zvok: Tim Žibrat, Matej Lozar
VFX: Vid Planinc
Zahvala: Kulturni dom Sv. Duh pri Škofji Loki, Župnija Predloka