Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska

Vse od septembra, ko je narava še žarela v jesenskih barvah, pa do hladnih novemberskih dni smo snemali dogajanje, ki prepleta življenje na Gimnaziji Želimlje in v Domu Janeza Boska. V zimskih mesecih pa je bila na vrsti zahtevna montaža, ki je vso to kopico raznolikih posnetkov združila v tole filmsko govorico. Uživajte ob ogledu!