Življenje z Jezusom

»Življenje z Jezusom« je pilotski projekt priprave novozaveznih besedil v sodobnem jeziku. Z njim želimo Sveto pismo približati vsem, ki jim je starodavna biblična govorica tuja. Pri pripravi prevoda sodelujeta Svetopisemska družba Slovenije in društvo Skam.