Razpotja rodov

Razpotja rodov je predlog za dokumentarni film, ki prikazuje izbrisan in pozabljen del slovenske zgodovine beguncev, ki so po 2. svetovni vojni zapustili domovino.

NAMEN FILMA

Film na izdelan umetniški način predstavlja zgodbe slovenskih izseljencev, ki so zaradi različnih (ideoloških, osebnih …) razlogov po drugi svetovni vojni zapustili svojo domovino in so v splošnem mnenju v Sloveniji še vedno obravnavani kot izdajalci. Njihove življenjske zgodbe in izzivi spregovorijo skozi filmsko podobo za tri vrste gledalcev:

1. tiste, ki jih bo zgodba o preživetju slovenske skupnosti nagovorila in opogumila za pogumnejše sprejemanje odločitev in aktivno državljanstvo,

2. tiste, ki velikih zgodb (rezultatov, posledic …) slovenskega eksodusa še ne poznajo ali so jim celo nasprotni, da bodo prepoznali resnično vrednost izseljenskih skupnosti in pomen, ki ga Slovenci (prav/tudi zaradi emigracije) imamo in prinašamo svetu,

3. tiste, ki so potomci, sorodniki ali prijatelji slovenskih skupnosti, pa morda ne cenijo (poznajo) dovolj zgodovine in dosežkov skupnosti, da ovrednotijo svoje korenine in prijateljske vezi za ponosno pripovedovanje zgodb slovenske povojne emigracije.

 

Namen filma kot umetniške panoge je torej razrešiti osrednji problem, ki je dvodelen:

1. v Sloveniji se na povojne izseljence še vedno gleda kot na sramotni del zgodovine,

2. velika večina ljudi ne pozna pomembnih zgodb in dosežkov Slovencev, ki so zapustili svojo domovino.

 

Torej:

- razrešiti zgodovinsko travmo ter spoznati večinski del prebivalstva s Slovenci po svetu in na tak način utrjevati domoljubje, krepiti zavedanje identitete, izpostavljati pomen vztrajnega dela zase in za skupnost (ter soodvisno rast v tem procesu), nagovoriti gledalca, da je za svojo prihodnost odgovoren sam in da je aktivna participacija ključ do uspeha. Slovenstvo kot pojem postane pozitivni patriotizem.

- objektivno spregovoriti o dejstvih druge svetovne vojne na Slovenskem, ki so še vedno prikazana enostransko, spodbuditi pričevanje za resnico, stvaren pogled na kaotične situacije in odkriti drugo plat zgodovine: zamolčane in prezrte zgodbe.

Razpotja rodov _Trailer _Lipovec HD_30M.mp4_20180503_175137.027.jpg

 

VSEBINA

Maja leta 1945 se je za velik del slovenskega naroda, izobražencev, družin in mladine, pričela zgodba, ki je v svojem bistvu tragična, a je bolečino presegla in spisala eno najlepših pripovedi o uspehu slovenskega naroda. Eksodus, ki je sledil partizanskemu prevzemu oblasti na ozemlju današnje Slovenije, je izgnanstvu izpostavil precejšnjo množico zavednih Slovencev. Kasneje se je v taboriščih vzpostavil sistem šol, družabnega in verskega življenja, ki nas v svoji intenzivnosti še danes preseneča. Kljub travmam vojne, vračanju domobranskih enot in civilistov nazaj v Jugoslavijo, sta preživetveni gon ter vera v bodočnost vzpostavili slovensko skupnost. Ta vez ni popustila, ne glede na to, kje so se kasneje znašli Slovenci. Naj bo to v Združenih državah Amerike, Kanadi, Argentini ali kod drugod, pregovorna slovenska marljivost in skrb za družine ter skupnost, je ohranjala slovenstvo živo.

Slovenci, ki so morali zapustiti svoje domove, so si iz nič ustvarili novo domovino. Vse svoje življenjske sanje so usmerili v izgradnjo novih domov, kulturnih ustanov, cerkva in celo velikih podjetij.

 

SPOROČILO

1. Zgodbe izseljencev se s pomočjo filma prinesejo (vrnejo) v slovensko kolektivno zavest in s pozitivnimi vrednotami gradijo domoljubje. Kako izbrisanim/pozabljenim vrniti obraz.

2. Grozovitost vojne, travmatičnost begunstva, izguba domovine in domačih, se spremenijo v svetle zgodbe slovenske skupnosti. Kako krut je rek “prek trnja do zvezd”.

3. Kako imeti rad svojo domovino, čeprav ne živiš v njej. Pomembnost prenašanja slovenstva, tradicij in jezika na mlajše rodove. Kaj je bistvo slovenske identitete.

4. Močne slovenske skupnosti v ZDA, njihove dejavnosti in vztrajnost, delavnost in pripadnost kot osnovni označevalci Slovenca. Kako pomembno je biti skupaj.

5. Odnos prve, druge in tretje generacije do begunstva, domovine, Amerike, sprave in trenutnega stanja v Sloveniji. Kaj izseljenci sporočajo v domovino.

 

VIZIJA

1. Osrednji problem se osredinja okoli zamolčanih in odrinjenih zgodb, ki jih film prinaša nazaj, jih postavlja v zgodovinski kontekst, ovrednoti in predstavi javnosti, ki te zgodbe zavrača, jih ne pozna ali jih presoja ideološko.

2. Sodobni pristop nagovarja hkrati razumsko (objektivno) in čustveno (subjektivno), k vsakemu gledalcu pristopa posebej (hkrati pa tudi h kolektivu), približa se mladim in oddaljenim, pa tudi tistim, ki so tematiki nasprotni. Sodobni pristop doseže najširši spekter gledalcev.

3. Vsebino samega filma lahko razumemo v več plasteh. Prva je zgodba slovenskih izseljencev, ki se prične v kaotičnih časih druge svetovne vojne, se nadaljuje z begunstvom, duha utrdi v begunskih taboriščih in se končno izteče v preselitev v ZDA. Druga plast črpa iz konteksta časa, političnih razmer v času vojne in po njej ter spremenjenih razmerah po osamosvojitvi Slovenije. Tretja plast je pojem slovenstva, tradicije, domoljubja in pripadnosti, v tem segmentu je predstavljena slovenska skupnost in njen odnos do različnih vprašanj slovenstva v sodobnem času. Četrta plast je sedanjost s pogledom v prihodnost, kjer se film osredinja na potomce izseljencev in njihova čustva ter razmišljanja, na izseljence, ki se vračajo v domače vasi (in morda v Sloveniji pričnejo - ponovno -  prebivati) ter odpira raznolika vprašanja obstoja slovenstva v časih, ki prihajajo.

4. Rezultati so vedno odvisno od vsakega posameznika, a se kažejo v fazah, ki druga drugo nadgrajujejo. a) Film predstavlja (neznane) zgodbe iz polpretekle zgodovine, je informativen, pedagoški in dostopen vsakemu gledalcu. b) Film s svojim sporočilom doseže oddaljene, zavračajoče in z iskreno naracijo nagovarja ter spodbudi k razmisleku o različnih temah (begunstvo, domoljubje, aktivno državljanstvo …). c) Film s svojim dometom povzroči dejansko spreobrnenje duha, okrepi domoljubno zavest, mlajši generaciji odvzame breme zgodovine in aktivno sodeluje pri procesih državotvornega ravnanja. 

5. Izvirnost v naraciji, estetiki, vizualnih komponentah. Filmska produkcija mora iskati presežke na vseh ravneh svoje dejavnosti, z avtorskim pristopom, izvirno glasbo, mlado ekipo in s pomočjo uveljavljenih strokovnjakov, bo na edinstven način predstavljen odrinjen del slovenske zgodovine.

 

REZULTAT

Obstajajo slovenske zgodbe, ki so po krivici pozabljene (zapostavljene), a bi s pravilnim ovrednotenjem lahko postale vzorčni modeli za prihodnost Slovenije. Takšne so tudi zgodbe slovenskih beguncev po drugi svetovni vojni, njihove borbe za preživetje, uspehi v osebnem, poslovnem področju ter živa skupnost. Vrednote, ki so jih prinesli s seboj v novo domovino, so še vedno žive in zapisane v genom tretje generacije Slovencev. Za naš čas pa so vrednote domoljubja, skrbi za skupnost, družino … še prepotrebne. Slovenski narod se zaradi svoje preteklosti lahko nauči veliko za svojo prihodnost, le v sedanjosti moramo pred oči in v srce dobiti pomembne vzorčne zgodbe, ki bodo navdihovale naše in prihodnje generacije za izgradnjo boljše in bolj pravične družbe.

Razpotja rodov _Trailer _Lipovec HD_30M.mp4_20180503_175132.659.jpg